15 – 17. Juni 2018

Alle parkerer anvist plass under messedagene!

–          Handikappede får anvist plass på inngang Nord – (REMA)

  • Campingvogner og bobiler – døgnparkering på grus-og gressbanen.

    • Innkjøring Nord v/ Rema 1000

  • Alle henvendelser om parkering av Campingvogner og Bobiler til:

                  

–  Dagsparkering i Verkstedleiren. Innkjøring Nord v/Rema 1000 og v/Setermoen Skole. Innkjøring Sør Spongakrysset.

  • Vennligst følg henvisning fra parkeringsvakter.

–          All dag parkering med privatbiler er gratis