16 – 18. Juni 2017

Resultat knivkonkuransen 2017

 

Foto: Øystein Køhn